Obnova cest

Obnova vodov in cest je dosegla tudi kapelico in odnesla del župnijskega vrta!