Obvestilo

V kratkem bodo v župnijski cerkvi postavljene nove klopi. Sistem ogrevanja je pripravljen. Hvaležni smo za vse vaše darove, ki ste jih prinesli osebno v župnijsko pisarno ali nakazali na tekoči račun župnije. Da bi hitreje poplačali mojstrom za opravljeno delo, smo najeli posojilo za eno leto, in sicer v višini 30.000 EUR. Za predvidene stroške po predračunih (80.000 EUR) smo imeli na računu 20.000 EUR, do sedaj pa smo zbrali še okrog 30.000 EUR, kar pomeni, da bomo v tem letu pri vseh namenskih mesečnih ofrih še vedno zbirali sredstva v ta namen za poplačilo posojila.

Kdor želi s svojim darom pomagati, lahko nakaže na župnijski račun (Župnija Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 1, 1211 Ljubljana Šmartno) odprt pri NLB, št.: SI56 0203 2009 1305 667; pod namen nakazila lahko napišete: ZA KLOPI. Bog povrni!

Misijonska nedelja 2018

21.10.2018

Vseslovensko praznovanje

Skupno praznovanje misijonske nedelje bo letos v novomeški škofiji, v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem. Ob 15.00 bo molitvena ura za misijone, ob 16.00 pa slovesno somaševanje pod vodstvom novomeškega škofa msgr. Andreja Glavana. Pričeval bo g. Tone Kerin CM, dolgoletni misijonar na najzahtevnejšem predelu Madagaskarja.

Svetovna prostovoljna nabirka

Na ta dan, kakor prvi kristjani, slovenski katoličani poleg molitve prispevamo svoj konkretni dar za naše apostole v misijonih, za njihovo oznanjevanje evangelija v krajih, kjer Cerkev še ni navzoča ali še ni samostojna. Zato na misijonsko nedeljo po vseh slovenskih župnijah poteka tradicionalna misijonska nabirka. Ta se solidarno porazdeli za potrebe oznanjevanja evangelija po vsem svetu, kar vključuje tudi človeški in kulturni razvoj številnih ljudstev. »Vsaka duhovna ali gmotna revščina je posledica zavračanja Boga,« pravi papež Frančišek v letošnji misijonski poslanici z naslovom Skupaj z mladimi ponesimo evangelij vsem! in vse vernike, zlasti mlade, vabi, da »živimo z veseljem svojo odgovornost za svet«. To ni naloga samo misijonarjev, vsak izmed nas ima svoje poslanstvo in tudi misijonska nedelja je priložnost, da to poslanstvo uresničimo.

Misijonsko leto 2018

Letošnje leto je v Cerkvi na Slovenskem še posebej misijonsko obarvano. Oratoriji in šmarnice so bili posvečeni misijonskemu geniju Frideriku Baragu, ki je bil v ospredju tudi na nedeljo svetniških kandidatov ob 150. obletnici smrti. Letos obhajamo 175-letnico Misijonskega otroštva (ali Svetega otroštva), te čudovite misijonske karizme za otroke. Prav letos mineva 50 let od prihoda prvih slovenskih misijonarjev v škofijo Farafangana na Madagaskarju, ki se je tudi po njihovi zaslugi tako razvila. Papež Frančišek je maja sprejel slovenskega misijonarja Pedra Opeko in za vso Cerkev napovedal izredni misijonski mesec oktobra 2019.

Vsi verni kristjani vljudno vabljeni v Trebnje in še bolj k velikodušnem sodelovanju v svetovni nabirki za naše najrevnejše brate in sestre v misijonih. Svoj dar za misijone lahko oddate v svojih župniščih tudi po misijonski nedelji.

Nedeljska oznanila

Maše, dogodki in prazniki

logo Šmarskih šmarnogorcev

Zadnje slike iz fotogalerije