Župnija Šmartno pod Šmarno goro

VEROUČNA SNOV

IN NALOGE

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. IN 8. RAZRED

Spoštovani starši in učenci! Naloge pošljite katehetom ali na župnijski mail! Poslana naloga vsak teden pomeni vašo prisotnost pri verouku, ki jo vpišemo v redovalnico!  Vse dobro želimo! Kateheti in župnik Tone

BIRMANCI, MLADI, SREDNJEŠOLCI...

KRISTUS KRALJ

22. NOVEMBER 2020

S to nedeljo zaključujemo cerkveno leto. Pred nami je adventni čas novega cerkvenega leta.

Danes goduje tudi sveta Cecilija, zavetnica cerkvenega petja. Vsem zborovodjem, organistom, pevkam in pevcem ter instrumentalistom iskrena zahvala za trud, ki ga vlagate v lepoto bogoslužja. Bog povrni!

Začenjamo teden Karitas, ki ga bomo zaključili na 1. adventno nedeljo. Na 1. adventno nedeljo je bila vsako leto nabirka za Karitas – za škofijsko in župnijsko.  Letos to ne bo mogoče, zato boste morda nakazali svoj dar na: Škofijska Karitas Ljubljana, Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0214 0008 9842 562, sklic SI 00 216, namen: stiska. Za župnijsko Karitas pa je v cerkvi nabiralnik za vaše darove. Iskrena hvala vsem, ki se boste odzvali.

V sredo, 25. 11 ob 20h pa bo Dobrodelni koncert za družine v stiski na RTV Slovenija, kjer boste tudi lahko pomagali po svojih močeh.

Še vedno ni dovoljeno obhajati svete maše z ljudstvom. Epidemija kar ne poneha, zato so v veljavi vsa navodila NIJZ-ja in naših škofov.

Sveto obhajilo po zadnjih ukrepih lahko prejmejo le posamezniki ali družina, ki se predhodno dogovori z duhovnikom. Pokličete lahko na telefon 031 569 779 ali na župnijsko številko 01 511 61 07. Dogovorili se bomo za uro, ko boste lahko prejeli sveto obhajilo kot posameznik ali skupaj kot družina.

Sveto spoved lahko opravite po dogovoru.

V cerkvi lahko dobite tudi novo Družino, Ognjišče, List svetega Martina in tudi že Marijanski koledar. Naročniki imate v župnišču tudi Mohorjeve knjige.

Veroučna srečanja: veroučna srečanja bodo potekala na daljavo. Starše prosim, da se ravnate po navodilih katehetov. Nekateri razredi dobijo navodila po mailih, drugi jih imajo na spletni strani župnije. Pričakujemo več odgovorov – starši, poglejte na spletno stran. V cerkvi pa imate na prostoru za verski tisk Adventne koledarje za otroke. Ob obisku cerkve jih vzemite in otroci naj v adventu vsak dan preberejo napisano ter naredijo dobro delo.

Cerkev bo odprta vsak dan od 9h do 17h.

V teh dneh veliko molimo drug za drugega - ostanimo povezani prav po molitvi! 

 

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

nalagam novice...