Priprava na sveto birmo

Vse je pripravljeno za dan svete birme!