Svetopisemska skupina

Največja Božja želja za nas ljudi je, da bi ga mi spoznali. V tem je človekova največja sreča. Ko spoznavamo Boga, odkrivamo Ljubezen in v njej tudi živimo, kajti Bog je Ljubezen. Boga spoznavamo po Jezusu, o Njem pa beremo v Svetem pismu: kakšen je, kaj je počel, o čem je govoril, kako je ravnal v različnih situacijah, kako je učil, ozdravljal, opogumljal, opominjal in odpuščal … Če želimo z Jezusom vstopiti v oseben odnos, ga moramo spoznati in ga doživeti v srečanju. Najbolje ga spoznavamo preko Svetega pisma, ker je tam najbolj natančno opisan. Sv. Hieronim je zapisal: »Nepoznavanje Svetega pisma je nepoznavanje Kristusa.« Ta svetnik, za katerega obstaja več domnev, da se je rodil na slovenskem Krasu ok. leta 345, se je v zgodovino Cerkve zapisal s prevodom celotnega Svetega pisma v latinščino, ki ga je v nekaj desetletjih pripravil sam, zaslovel pa je tudi z njegovimi razlagami.

Na skupini torej spoznavamo Jezusa po metodi branja Božje besede, ki se imenuje figulus (lončar). Božja beseda nas oblikuje in spreminja, je kot lončar, ki oblikuje glino. Gre za metodo sedmih korakov:

1. korak se imenuje BRANJE, ko počasi beremo določen svetopisemski tekst, da ga lahko z zaprtimi očmi vizualiziramo (si ga predstavljamo in spremljamo dogajanje). Tudi branja se moramo naučiti, saj je potrebno brati v pravem tonu in hitrosti. Besedo je potrebno »videti« in doživeti.

2. korak je PRIPOVEDOVANJE. V tem koraku se moramo naučiti poslušati in čim bolj podrobno pripovedovati in obnoviti slišani odlomek. Vsaka beseda Svetega pisma je pomembna in je na določenem mestu z namenom, zato je prav, da poznamo tudi podrobnosti.

3. korak je MEDITACIJA. Na tem mestu si najprej postavljamo vsa mogoča vprašanja, ki nam pridejo na pamet. Pri tem nam lahko pomaga misel, kaj bi nas ob tem odlomku spraševali 6., 7., ali 8. let stari otroci. V tem koraku ni cilj, da dobimo odgovore, ampak, da zastavljamo prava vprašanja. Bistvo meditacije je, da najprej razmišljamo o tekstu na intelektualni ravni. Šele, ko izgubimo vse ideje in utihnemo, šele takrat nastopi Sveti Duh. Ideje in misli, ki jih dobimo v tem trenutku so sad delovanja Svetega Duha. Na ta način se bomo v življenju naučili prepoznavati vzgibe Svetega Duha.

4. korak je v tem, DA SE OBRNEMO K JEZUSU. V tem trenutku smo povabljeni, da izpovemo v svojem srcu Jezusu enega ali največ tri stavke. Torej, kaj je tisto, kar lahko na podlagi teksta rečemo Jezusu. Morda je to le namig in začudenje, saj do sedaj nismo poznali Jezusa v tem pogledu. Največkrat je to vprašanje.

5. korak je PODELITEV IZKUŠNJE Z DRUGIMI člani v skupini. Drug drugemu povemo, do katerih spoznanj in dilem smo prišli pri meditaciji. Če se nas neka beseda iz teksta dotakne in jo nosimo v svojem srcu je to rhema (beseda srca), logos pa je zapisana beseda v Svetem pismu. Pri meditaciji prihajamo iz vere razuma (iz logosa) v vero srca (rhema), kar v tem koraku delimo z drugimi. Na besedah srca (rhema) sedaj stojimo in se vedno bolj dvigamo k Jezusu.

6. korak pomeni MOLITEV NA PODLAGI SPOZNANJ. V teh spoznanjih in prošnjah se obrnemo k Bogu, kar je molitev.

7. korak je na koncu, ko MOLIMO DRUG ZA DRUGEGA. Ta molitev je zelo dragocena, saj je na podlagi izkušnje živega srečanja z Njim. Lahko se nam zgodi, da bo ta molitev imela vrednost v času naše smrti.

Skupina se srečuje ob sredah na 14 dni ob 19.30. Za več informacij pišite voditelju Luku Mavriču na naslov: mavric.luka@gmail.com.