O občestvu "Šmarski Šmarnogorci"

Šmarna gora

Tega, ki na góro hodi,
bo Marija var'vala,
da ne bo peklenski zlodi
v smrtni uri zmótil ga;
on bo šel v nebesa srečno -
gori z angelci bo večno
roženkranc in litaníje molil,
hvalo pel Marije.

 

Tako je že veliki Prešeren opeval romarsko pot na Šmarno goro...

Čeprav romarska cerkev na Šmarni gori cerkveno upravno ne spada k župniji Šmartno, je vendarle »naša«.

Kolikokrat se oziramo v sončne šmarnogorske višave, kolikokrat jo obiščemo, ker si želimo sprehoda, tišine in zdravja, kolikokrat poslušamo radostno zvonjenje ob prazniku ali žalostno pritrkavanje ob odhodu koga izmed nas.

Vendar je Šmarna gora nekako izgubila svoj romarski pomen. Postajamo rekreativci, ki s slušalkami v ušesih iščemo telesno moč. Znamenja, ki so jih postavili naši predniki, pa samevajo, ker smo ubrali bližnjico, da smo hitreje na vrhu …

S podporo Župnijskega pastoralnega sveta in ob mnogih spodbudah smo v naši župniji ustanovili občestvo "Šmarski Šmarnogorci", v katerega so povabljeni vsi verniki iz naše župnije, ki so pripravljeni ob vsakem vzponu tudi z molitvijo prositi za našo župnijo in za krajevno Cerkev.

Statut občestva "Šmarski Šmarnogorci"

  1. Šmarski Šmarnogorci so občestvo, ki združuje vernike župnije Šmartno pod Šmarno goro.
  2. Člani tega občestva so lahko vsi, ki se vsaj enkrat letno povzpnejo na Šmarno goro (669 m) in ob vsakem pristopu ali sestopu zmolijo OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA in SLAVA OČETU za blagoslov dela v župniji in za svetost Cerkve v Sloveniji.
  3. Temu občestvu se lahko pridružijo verniki, ki bivajo na področju župnije Šmartno pod Šmarno goro. Z dovoljenjem častnega predsednika se lahko občestvu pridružijo tudi častni člani (verniki, ki izhajajo iz župnije Šmartno ali so tukaj začasno bivali, starejši verniki, ki se zaradi bolezni ali starosti ne morejo več povzpeti na Šmarno goro …)
  4. Častni predsednik občestva Šmarski Šmarnogorci je redni župnik župnije Šmartno pod Šmarno goro, ki lahko občestvo tudi razpusti. Ob prenehanju službe župnika, ugasne tudi častno predsedstvo v občestvu. Voditelja in blagajnika pa predlaga častni predsednik in ju občestvo potrdi pri zahvalni maši na Šmarni gori.
  5. Člani se vpišejo v občestvo v pisarni župnišča v Šmartnem. Ob vpisu in enkrat letno poravnajo simbolično članarino 2,00 EUR (po presoji častnega predsednika in voditelja se le-ta lahko spremeni). Kdor more, lahko prispeva več. Mladina do 18. leta starosti se vpiše brez članarine.
  6. Častni predsednik, to je redni župnik, namesto članarine opravi zahvalno sveto mašo za člane občestva, za pokojne člane in za vse, ki živijo pod Šmarno goro, in sicer eno od prostih nedelj v juniju ob 11.00, po dogovoru z voditeljem ter župnikom župnije Vodice, na čigar ozemlju je Marijina romarska cerkev na Šmarni gori.
  7. Člansko izkaznico prejmejo člani po vpisu. Stroške, nastale z izdelavo le-te, poravna župnija Šmartno pod Šmarno goro. Žig občestva je na voljo v Gostilni Ledinek na Šmarni gori.
  8. S prispevki, zbranimi s članarino, se pokrije nastale stroške delovanja občestva. Ob zahvalni maši v juniju pa člani iz tega naslova v Gostilni Ledinek dobijo čaj.
  9. Ko bo dovolj zbranih sredstev, občestvo kupi tudi zastavo ali manjše bandero, na katerem je znak občestva. Zastava/bandero gre v sprevodu ob velikonočni in telovski procesiji ter pri pogrebnem sprevodu ob smrti člana. Zastavonošo imenuje voditelj.
  10. Vsak član občestva lahko svobodno izstopi, kadar ne želi več biti del tega občestva, in sicer tako, da ob začetku leta ne prispeva članarine.