6. nedelja med letom

Poslovili smo se od Marijana Paulića iz Dobrniča/Tacna. Gospod, daj mu večni pokoj! Naj počiva v miru!

Jutri, v ponedeljek, ne bo uradnih ur v župnišču ob 11.00 in ob 17.00. Ob 18.30 bo biblična skupina v župnišču.

V sredo je Pepelnica, ko začnemo s postnim časom kot pripravo na velikonočno praznovanje. Sveta maša z obredom pepelenja bo ob 18.00 v župnijski cerkvi.

V četrtek bo češčenje Najsvetejšega po maši ob 18.00. Priprava staršev in botrov na krst bo ob 19.00 v župnišču.

Za čiščenje učilnic v župnišču so v petek od 17.00 naprej na vrsti starši učencev 5. razreda. Ob 18.00 bo maša v župnijski cerkvi s križevim potom, pri katerem sodelujejo učenci 1. razreda.

Danes teden je 1. postna nedelja. Krščevanje bo med mašo ob 9.00. Pobožnost križevega pota bo ob 14.00 v Srednjih Gameljnah.

Na voljo je nova številka tednika Družina. Na mizi z oznanili si lahko vzamete postno spodbudo slovenske Karitas.

 Še 11 birmanskih kandidatov čaka na duhovnega botra, ki jim bo z darom 10 EUR kupil Sveto pismo. Oglasite se pri župniku!

Postni čas, ki se začne s Pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (letos 18. februarja) in na veliki petek (letos 3. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb…),post in zdržek odpadeta. 
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.