Spomin vseh vernih rajnih

V tem tednu se spet začne veroučna šola.

V četrtek bo maša na čast sv. Lenartu v Sp. Gameljnah ob 18.00. Vabljeni! Ob 19.00 bodo v župnišču Četrtkovi pogovori o veri. Tema srečanja bo: Stanje odrešenosti ali pogubljenja. Vice, nebesa, predpekel, pekel. Učenje Cerkve o odpustkih. Kaj je to popolni odpustek?

V soboto bo od 9.00 do 13.00 v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu dekanijsko srečanje članov župnijskih pastoralnih svetov. Vabimo člane iz naše župnije, da se srečanja udeležijo, saj v ta namen ta mesec ni rednega srečanja.

Danes teden je praznik Obletnica posvetitve lateranske bazilike, Zahvalna nedelja. Pri nedeljskih mašah bo darovanje za domačega duhovnika, obhajanje patrocinija, ob Lenartovi nedelji, v Sp. Gameljnah, pa bo ob 10.30.

Prišla je nova številka tednika Družina.

V župniji bomo veseli sodelavca, ki bi prevzel organizacijo miklavževanja v decembru. Oglasite se v pisarni!