3. velikonočna nedelja

V ponedeljek bo biblična skupina, ob 19.30 v župnišču.

Srečanje katehetov bo v sredo ob 15.00 v župnišču.

Za čiščenje župnijske cerkve so v soboto na vrsti Srednje Gameljne.

V nedeljo je 4. velikonočna nedelja – Nedelja Dobrega pastirja. To nedeljo še posebej molimo za nove duhovne poklice in za svetost duhovnikov. Redno mesečno darovanje bomo namenili za obnovo bander in neba. Žegnanje v Sp. Gameljnah bo ob 10.30. Vabljeni!

Prišla je nova številka tednika Družina, Misijonska obzorja ter novo župnijsko oznanilo, List svetega Martina.

Po sklepu Župnijskega gospodarskega sveta ukinjamo fond za odplačilo dolga tacenske mežnarije. Zbrali smo dovolj, da smo odplačali nujne obveznosti, sedaj bomo mesečno odplačevali preostanek. Bog povrni vsem za vaše darove!
Večjih del ne predvidevamo, ker za to nimamo sredstev. Mesečni ofri bodo do poletja namenjeni poplačilu obnovljenih bander. Če Bog da, bomo morda še v tem tednu začeli z obnovo dimnikov na župnišču. V juliju pa bo potreben manjši poseg v učilnici, kjer je še vedno težava z vlago. Istočasno bomo v pisarni odstranili opaž in v obeh prostorih namestili manjše kaminske peči.
Glede bander bomo, tako upamo, za naslednje leto dali v popravilo banderi Zg. Gameljn in Rašice. Člani gospodarskega sveta pa so tudi podprli idejo, da bi do jeseni (ob župnijskem žegnanju) obnovili tacensko znamenje na Cesti vstaje. Več v oznanilih! Razumljivo je, da se bomo za vsak korak odločili premišljeno – glede na sredstva in prispevke faranov.