6. postna nedelja (cvetna)

Jutri, v ponedeljek, bo dopoldan obhajanje bolnih in ostarelih po domovih pred praznikom. Zvečer pa bo srečanje biblične skupine (prejšnji ponedeljek je odpadla) ob 19.00 v župnišču.

V sredo ob 18.00 bo pobožnost križevega pota, h kateri pridejo tudi veroučenci od 1. do 4. razreda, saj v tem tednu ni veroučne šole. Učenci višjih razredov pa pridejo vsaj k enemu obredu tridnevja.

Na veliki četrtek bodo predstavniki stanov med sveto mašo poročali o zbranih darovih v postni akciji Apostoli dobrote.

Na veliki petek bo križev pot tokrat z dekanijskimi duhovniki, in sicer ob 9.00, ko bomo tudi delili sveta olja. Vabljeni!

Blagoslov ognja na veliko soboto bo ob 6.00 pred župnijsko cerkvijo. Popoldan so blagoslovi jedil. Razpored je v župnijskem listu!

V nedeljo je Velika noč Gospodovega vstajenja. Jutranja maša s procesijo bo ob 6.30, druga pa ob 10.00. Po maši bo darovanje za nebo in bandera.

Prišla je nova, velikonočna številka tednika Družina ter mesečnika Ognjišče.

Z darovi za oljčne vejice smo zbrali 250 EUR. Bog povrni!

Priložnost za sveto spoved je vsak dan, pol ure pred sveto mašo ter na veliki petek po obredih. Jutri, v ponedeljek, od 19.15 naprej, pa bo več spovednikov tudi v župnijski cerkvi v Šentvidu.

Svete maše so v tem tednu že v župnijski cerkvi. Ne pozabimo, da so obredi velikega tedna ob 19.00.! V noči na nedeljo pa kazalce premaknemo na letni čas – uro naprej!