2. nedelja med letom

Poslovili smo se od Vide Kajzar iz Šmartna. Gospod, daj ji večni pokoj! Naj počiva v miru!

Srečanje biblične skupine bo jutri, v ponedeljek, ob 18.30 v župnišču.

V četrtek bo češčenje Najsvetejšega po maši 18.00 v župnišču. Priprava na krst za starše in botre bo ob 19.00.

Za čiščenje učilnic v župnišču so v petek po maši, ob 18.30, na vrsti starši učencev 5. razreda.

Za čiščenje župnijske cerkve so v soboto na vrsti Zgornje Gameljne in Rašica.

V nedeljo je 3. nedelja med letom, nedelja Svetega pisma. Pri vseh mašah bo redno mesečno darovanje. Namenjeno bo pokritju stroškov ogrevanja župnijske cerkve.

Prišla je nova številka tednika Družina ter župnijsko oznanilo, List svetega Martina.