21. nedelja med letom

V četrtek bo češčenje Najsvetejšega po maši ob 19.00. Molili bomo za birmance in njihove družine. Po maši pa bo srečanje staršev, birmanskih animatorjev.

Vpis v veroučno šolo bo v petek, 31. avgusta, po 14.00 ter v soboto, 1. septembra, čez dan. Vpis je obvezen za vse razrede osnovne šole! K vpisu prinesite podpisano spričevalo (Bog povrni za dar za kateheta). Starši, ki vpisujete otroke v 1. razred, prinesete družinsko knjižico ali otrokov krstni list ter izpolnite veroučno prijavnico, ki je že na voljo na oznanilni mizi v župnijski cerkvi.

Naslednja nedelja je 22. med letom. Žegnanje v Tacnu bo ob 10.30, zato tam ne bo maše v soboto!

Prišla je nova številka tednika Družina ter mesečnika Ognjišče.