25. nedelja med letom (sveta birma)

V sredo smo se na pokopališču v Šmartnem poslovili od Ivane Slavec iz Tacna, jutri, v ponedeljek, pa se bomo poslovili od Marije Klanjšček iz Tacna. Gospod, daj jima večni pokoj!

Jutri, v ponedeljek, bo ob 20.00 srečanje sodelavcev Karitas v župnišču.

V četrtek bo po maši, ob 20.00 srečanje za starše in botre novokrščencev, krsti pa v nedeljo po maši ob 9.00.

V petek je praznik bl. Antona Martina Slomška. Kateheti imamo srečanje takoj po maši, ob 19.30, v župnišču. Srečanje za mladino (1. letnik) pa bo ob 20.00, prav tako v župnišču.

Danes teden je 26. navadna nedelja. Redno mesečno darovanje bo pri vseh nedeljskih mašah. Pokriti moramo stroške obnove nagrobnika duhovnikov, ki so delovali v Šmartnem.

Prišla je nova številka tednika Družina. Na oznanilni mizi lahko vzamete brošure Četrtne skupnosti Šmarna gora, skupina Alfa pa vabi k srečanjem in odkrivanju vere v župniji Ljubljana Trnovo.

Sprejemam mašne namene za zadnje tri mesece letošnjega leta, torej za oktober, november in december.

Ob prazniku birme, ko smo slovesno obhajali sveti dan polaganja rok, s prošnjo za Svetega Duha našim birmancem, se zahvaljujem Bogu za vse podarjene trenutke naše skupne priprave in srečanj. Našemu nadpastirju, nadškofu in metropolitu, msgr. Antonu Stresu, prisrčna zahvala za prvi obisk v naši župniji, za spodbudne in klene besede potrditve v veri ob srečanju s posamezniki in skupinami. Bog lonaj vsem, ki ste sodelovali v veroučni šoli, duhovnim botrom za podporo, staršem za vso pripravljenost. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri devetdnevnici in današnjem bogoslužju. Bog naj povrne predvsem vsem, ki ste poskrbeli za čiščenje in krašenje cerkve; hvala mojim staršem in prijateljem za ves trud pri pripravi zakulisja srečanj. Bog vsem povrni s svojo milostjo. Birmancem pa seveda velika zahvala za prizadevnost, potrpežljivost. Bog blagoslovi vašo pot vere, upanja in ljubezni!