3. adventna nedelja

V ponedeljek bo srečanje za starše veroučencev 4. razreda, in sicer po maši ob 18.30. Kdor od staršev more, povabljen tudi k čiščenju učilnic po 17.00.

V četrtek bo priprava staršev in botrov za krst ob 19.00; krsti bodo naslednjo nedeljo med mašo ob 9.00.

Adventni večer bo v petek, po maši, ob 18.30 v župnišču. Naša gostja bo dr. Urška Lunder, ki spremlja hudo bolne in umirajoče. Še posebej so vabljeni starši birmancev, s katerimi bomo imeli po srečanju še kratek sestanek.

Z božično devetdnevnico, h kateri so vabljeni veroučenci, bomo začeli v soboto, 17. decembra, ob 18.00 v župnijski cerkvi. Marijo bomo z otroki nosili v procesiji po cerkvi. Hkrati bodo ta večer skavti prinesli Luč miru iz Betlehema. Priložnost pa bo tudi za prejem zakramenta svete spovedi, saj bosta na voljo spovednika od drugod.

Danes teden je 4. adventna nedelja.

Prišla je nova številka tednika Družina, Misijonska obzorja ter župnijsko oznanilo, List svetega Martina. Na oznanilni mizi so: Marijanski koledarji (2 EUR), Pratike (5 EUR), kadilo in oglje (1 EUR za manjši paket in 2 EUR za večjega).

S prodajo božičnih voščilnic smo za Karitas zbrali 200 EUR. Bog povrni!

V soboto vabi Župnijski gospodarski svet k čiščenju prostorov na Pošti, ki ga z januarjem oddajamo v najem. Začnemo ob 8.00.