6. postna nedelja (cvetna)

Danes (v nedeljo!) ob 14.00 bo pobožnost križevega pota na Rašici. Vabljeni!

V ponedeljek bo obhajanje bolnih in ostarelih po domovih, zato dopoldan ne bo uradnih ur.

Učenci veroučne šole od 1. do 4. razreda imajo v ponedeljek in torek še verouk. Vsi veroučenci pa pridejo vsaj enkrat k obredom velikonočnega tridnevja.

Na Veliki četrtek bo ob 19.00 slovesna maša v župnijski cerkvi v spomin Jezusove zadnje večerje. Možje, ki ste izbrani za apostolski zbor, bodite vsaj 10 minut pred mašo v župnijski cerkvi.

Na Veliki petek bo križev pot ob 15.00, obredi pa ob 19.00 v župnijski cerkvi. Ta dan se ne daruje sveta maša, v velikonočnem tridnevju pa ne sme biti pogrebne maše.

Na veliko soboto bo blagoslov ognja ob 6.00 pred župnijsko cerkvijo. Razpored češčenja Najsvetejšega in blagoslovov jedil si lahko preberete v prejšnji številki Lista sv. Martina, na oglasnih deskah, podružnicah ali na internetni strani naše župnije. Velikonočna vigilija s slavjem luči pa je ob 19.00 v župnijski cerkvi.

Naslednjo nedeljo obhajamo Veliko noč Gospodovega vstajenja. Prva maša z vstajenjsko procesijo bo ob 6.30, druga pa ob 10.00. Darovanje po maši bo namenjeno za popravilo strehe in električne napeljave na koru župnijske cerkve.

Prišla je nova, velikonočna številka tednika Družina ter župnijsko oznanilo, List svetega Martina.

Že pred časom smo dali v popravilo dve sliki z bander, in sicer Sp. in Sr. Gameljskih. Popravilo se je zavleklo, tako da bander še nimamo.

Ministranti in mladi se že lahko prijavite za izlet v Mirabilandijo (zabaviščni park v Italiji), ki bo 27. aprila. Cena je 45 EUR.

BLAGOSLOVLJENO IN GLOBOKO PRIPRAVO NA PRAZNIKE NAŠEGA ODREŠENJA IN VELIKE NOČI!