9. nedelja med letom

Na pokopališču v Šmartnem smo se v četrtek poslovili Mihaele Lovše iz Zg. Gameljn. Gospod, daj ji večni pokoj! Naj počiva v miru!

V ponedeljek ob 18.30 je srečanje ŽPS v župnišču.

V sredo je Pepelnica, začetek postnega časa. Sveti maši bosta v Šmartnem ob 9.00 in 18.00; pri obeh mašah pa bo pepeljenje ljudstva v znamenje spokornosti.

V soboto ob 9.00 bo srečanje za ministrante v župnijski cerkvi.

V nedeljo je 1. postna nedelja. Pobožnost križevega pota bo na podružnici v Tacnu ob 14.00. Vabljeni!

Prišla je nova številka tednika Družina ter novo župnijsko oznanilo, List svetega Martina. Za mlade je na oznanilni mizi letak za Svetovno srečanje mladih, avgusta v Madridu.

Za dekanijsko romanje po Vovkovih poteh se lahko prijavite do 15. marca.

Več informacij o župnijski postni akciji, zbiranju centov za center Ecce Homo, najdete na dodatnem listu v župnijskem oznanilu, razloženo pa bo tudi naslednjo nedeljo.

Župljani so naprošeni, da postanejo duhovni botri naših birmancev in jih v pripravi na prejem zakramenta podpirajo z molitvijo. Kdor more, pa lahko daruje 10 EUR za Sveto pismo, za kandidata, ki je njegov birmanec. Kandidati se bodo predstavili na plakatu v župnijski cerkvi.