7. velikonočna nedelja

V tem tednu ni uradnih ur v župnišču! V primeru pogreba se obrnite na župnijski urad Pirniče (041 604 422) in pokličite zakristana, g. Lampiča! Za mašne namene za drugo polovico leta (avgust-december) lahko darujete od 10. junija naprej, ko so uradne ure po večernih mašah v Šmartnu!

V petek je prvi petek.

Danes teden je binkoštna nedelja, sklep velikonočnega časa. Po obeh mašah boste lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Med mašo ob 9.00 bodo birmanci prejeli Sveta pisma, dar župljanov – njihovih duhovnih botrov.

Prišla je nova številka tednika Družina ter Ognjišče.

Kdor želi naslednjo nedeljo na koncert v Petrovče, naj se vpiše na list na mizi z oznanili. Odhod avtobusa iz Šmartna bo predvidoma ob 15.30.

Vse, ki v tem letu obhajate okrogle obletnice sklenitve svetega zakona (na pet let!), vabimo k praznovanju na nedeljo Svete Trojice, 16. junija, ob 9.00. Prosimo za prijave na župnijski elektronski naslov ali pa pri tajnici Karitas, ge. Miri Kern.