32. nedelja med letom (Martinova)

V četrtek bo češčenje Najsvetejšega po maši ob 18.00.

Za čiščenje župnijske cerkve so v soboto na vrsti ulice: Cesta v Gameljne, Pšatnik, Ulica Angele Ljubič, Ulica Jožeta Štruklja, Šmarnogorska pot, Šmartno. Ob 9.00 bodo vaje za ministrante.

Danes teden je 33. nedelja med letom. Ob 9.00 bo družinska maša, pri kateri sodelujejo učenci 5. razreda veroučne šole! Po obeh mašah boste lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja.

Bog povrni vsem sodelujočim ob obnovi misijona, še posebej misijonarju, br. Janez Papi OFM!

OPOZORILO! V tem tednu bomo pripravili koše za dežnike, v katere jih boste lahko odložili v času maše v župnijski cerkvi. Prosimo vas, da dežnikov, še posebej mokrih, ne odlagate na klečalnike, sedeže ali radiatorje. Potrebno je tudi jasno poudariti, da je vsako uničevanje klopi neprimerno. Škodo, ki bi jo v takih primerih povzročili otroci, bodo morali povrniti njihovi starši. Vse prosimo, da ste ob slovesnih praznovanjih, ko so med nami tudi verniki od drugod, pozorni, in preprečite vsako morebitno delanje škode na klopeh!