4. velikonočna nedelja

Jutri v ponedeljek, obhajamo god sv. Jurija, zavetnika podružnične cerkve v Tacnu, zato bo tam maša ob 19.00. Srečanje biblične skupine bo v župnišču ob 19.30, srečanje animatorjev oratorija pa ob 20.00.

V sredo bo srečanje birmanskih animatorjev ob 19.30 v župnišču, ob 20.00 pa srečanje Župnijskega gospodarskega sveta.

V četrtek bo češčenje Najsvetejšega po maši ob 19.00. Ob 20.00 bo priprava staršev in botrov na krst, krščevanje pa naslednjo nedeljo med mašo ob 9.00.

Odhod prijavljenih na župnijsko romanje v Rim bo v soboto ob 04.30 izpred pokopališča v Šmartnu. Ne pozabite na veljavne osebne dokumente in na Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja! Skupno malico bomo imeli samo prvi dan, vzemite živila, ki se ne pokvarijo (v Rimu so višje temperature!).

Danes teden je 5. velikonočna nedelja. Po vseh mašah bo blagoslov prometnih sredstev (v Šmartnu na dvorišču, v Tacnu pri Bitencu). Darove ob blagoslovu namenjamo za maše za srečno vožnjo. Ob 10.30 bo obhajanje patrocinija, Jurijeve nedelje v Tacnu.

Prišla je nova številka Družine.