1. postna nedelja

V tem tednu so zimske počitnice, zato ni veroučne šole. Uradne ure so po večernih mašah v Šmartnu!

V četrtek bo po maši ob 18.00 češčenje Najsvetejšega. Priprava staršev in botrov na krst bo ob 19.00 v župnišču, krščevanje pa naslednjo nedeljo med mašo ob 9.00.

Pobožnost križevega pota v petek ob 18.00 v župnijski cerkvi pripravljata jutranji in odrasli pevski zbor. Od 19.00 naprej so za čiščenje učilnic v župnišču na vrsti starši in učenci 7. razreda. Ob 20.00 bo srečanje Župnijskega gospodarskega sveta.

Danes teden je 2. postna nedelja. Pri nedeljskih mašah bo redno mesečno darovanje za potrebe župnije. Ob 14.00 pa bo pobožnost križevega pota na podružnici v Spodnjih Gameljnah.

Prišla je nova številka Družine. Po maši vam bodo ministranti razdelili spodbudo Karitas za post in kratka navodila za župnijsko postno akcijo.

V župnišču se lahko že prijavite za župnijsko romanje v Rim z agencijo Aritours, ki bo od 28. aprila do 1. maja! Cena je 315 EUR (otroci v spremstvu staršev imajo popust 50 EUR!). Ob prijavi plačate 50 EUR akontacije. Brošure in letaki z informacijami so na voljo na mizi z oznanili.