3. postna nedelja

Jutri, v ponedeljek, bo ob 18.30 v župnišču srečanje animatorjev oratorija in biblične skupine.

V četrtek bo češčenje Najsvetejšega po maši ob 18.00, ob 19.00 pa priprava staršev in botrov na krst!

Križev pot v petek ob 18.00 pripravi Šmarska mladina. Za čiščenje učilnic v župnišču pa so od 17.45 naprej na vrsti starši in učenci 7. razreda. Ob 19.00 bo v župnijski cerkvi predstavitev turneje po Avstraliji. Vabljeni!

V soboto je praznik Gospodovega oznanjenja, zato bo maša tudi ob 9.00 v župnijski cerkvi.

Danes teden je 4. postna nedelja, Laetare. Ob 13.00 bo odhod avtobusa na župnijski križev pot na Žeželj pri Vinici. Prijavite se v župnišču! Cena romanja je 13 EUR.

Prišla je nova številka Družine.  

Še 12 birmancev čaka na duhovnega botra. Bog povrni vnaprej za molitev in dar za Sveto pismo!

V košaro pri mizi z oznanili lahko tako kot vsako leto oddate stare butarice in oljčne vejice, ki jih bomo sežgali pri velikonočnem ognju!