32. in 33. nedelja med letom (zahvalna in Martinova)

V ponedeljek (9. 11.) bo srečanje staršev in birmancev, po maši ob 18.30 v župnijski cerkvi.

Ob godu sv. Martina (11. 11.) bo pri večerni maši sprejem in zaobljube novih članov Šmarske mladine.

Praznik celodnevnega češčenja bo v soboto z začetkom pri maši ob 9.00. Sklep pa bo ob 18.00, vodil ga bo p. Franc Kejžar DJ. Razpored je objavljen v Listu svetega Martina.

Danes teden župnija obhaja patrocinij župnijske cerkve sv. Martina. Med nami bo g. Marko Mohor Stegnar, kaplan v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu. Darovanje namenjamo za novo ozvočenje. Pri maši ob 9.00 boste lahko dobili piškote sv. Martina (v enem bo skrito presenečenje!). Pri drugi maši bo tudi podelitev Odličja svetega Martina.

Prišla je nova številka Družine.

Srečanje biblične skupine bo v ponedeljek (16. 11.) ob 18.30 v župnišču.

Za čiščenje župnijske cerkve so v soboto (21. 11.) na vrsti: Ulica bratov Novak, Pot na goro, Pot k studencu, Seunigova, Šturmova, Thumova, Ulica Janeza Rožiča.

Zadnja nedelja v cerkvenem letu (22. 11.) je praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. Pri maši ob 9.00 bo sprejem novih ministrantov.

Od 12. do 22. novembra ne bo uradnih ur v župnišču. Za nujne primere se obrnite na župnijski urad Ljubljana Šentvid ali Vodice. Številke so v Listu svetega Martina, na spletni strani župnije ali na vratih župnišča. Veroučna šola poteka normalno!