Vsi sveti

Jutri, v ponedeljek, obhajamo Spomin vseh vernih rajnih. Sveti maši bosta v župnijski cerkvi ob 9.00 in 18.00. Po maši bomo za rajne molili na pokopališču. Ob 19.00 bo srečanje Župnijskega pastoralnega sveta.

V četrtek po maši bo češčenje Najsvetejšega. Ob 19.00 bodo v župnišču Četrtkovi pogovori o veri. Tema večera bo: In v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega …

V petek je prvi petek. Dopoldan bo obhajanje bolnih in starejših po domovih. Priložnost za sveto spoved bo uro pred večerno mašo v župnijski cerkvi. Ob godu sv. Lenarta, zavetnika v Sp. Gameljnah bo maša tam ob 19.00, v nedeljo pa slovesno obhajanje patrocinija ob 10.30.

V soboto bo škofijski ministrantski kviz in nogomet z začetkom ob 9.00 v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu. Ker tekmujeta tudi naši ekipi, povabljeni vsi naši ministranti!

Danes teden je 32. nedelja med letom, Zahvalna. Oltar v župnijski cerkvi okrasijo farani podružnice sv. Andreja iz Sr. Gameljn. Darovanje po maši je to nedeljo namenjeno domačemu duhovniku.

Prišla je nova številka Družine.

ODPUSTKE ZA UMRLE, ki jim jih smemo naklanjati, da bi bili oproščeni časnih kazni za svoje grehe, lahko namenjamo na praznik Vseh svetih ali ob Spominu vseh vernih rajnih, tako da nismo navezani na noben greh, prejmemo zakrament svete spovedi, vredno prejmemo sveto obhajilo in molimo po namenu svetega očeta, obiščemo cerkev in pokopališče ter zanje molimo. Cerkev ta odpustek naklanja tudi v prvih osmih dneh meseca novembra. Molimo za pokojne, da bi čimprej uzrli večnost!