29. nedelja med letom (misijonska)

Jutri, v ponedeljek, bo ob 17.45 srečanje za starše učencev 2. razreda veroučne šole. Ob 19.30 bo srečanje biblične skupine in uredniškega odbora Lista svetega Martina.

V sredo bo sestanek birmanskih animatorjev ob 19.30 v župnišču.

V četrtek po maši bo češčenje Najsvetejšega. Vabljeni! Ob 20.00 bo priprava staršev in botrov na krst.

Za čiščenje učilnic v župnišču so v petek od 18.00 naprej na vrsti starši veroučencev 2. razreda.

Danes teden je 30. nedelja med letom. Krščevanje bo med mašo ob 9.00. Ne pozabimo, da v noči s sobote na nedeljo premaknemo uro na zimski čas (kazalce za uro nazaj!).

Prišla je nova številka Družine.

Novembrske namene za rajne lahko oddate še do srede, 21. novembra, ker bomo razpored objavili v novi številki Lista svetega Martina!

Bog povrni za darove današnje nedelje! Namenjamo jih Misijonski pisarni.