25. nedelja med letom

Jutri, v ponedeljek, bo ob 18.00 v župnišču srečanje katehetov, ob 19.30 pa srečanje biblične skupine in Župnijskega gospodarskega sveta.

V četrtek bo češčenje Najsvetejšega po maši ob 19.00. Ob 20.00 bo priprava staršev in botrov na krst. Krščevanje bo v nedeljo po drugi maši

Za čiščenje učilnic so v petek na vrsti starši in veroučenci 1. razreda.

Danes teden je 26. nedelja med letom, Slomškova. Pri maši ob 9.00 bo srečanje bolnikov, starejših in invalidov iz naše župnije. Med nami bo g. Rudolf Koncilija, nekdanji šmarski kaplan.

Prišla je nova številka Družine.

Lahko se še prijavite za župnijsko romanje na Poljsko, od 15. do 18. oktobra. Ob prijavi plačate akontacijo v višini 50 EUR.