Zakramenti

Sveti krst

Krstna nedelja je zadnja nedelja v mesecu.

Otroci prejmejo zakrament uvajanja med mašo (parni meseci) ali po maši ob 9.00 (neparni meseci).
Starši naj se prej oglasijo župnišču z družinsko knjižico ali otrokovim rojstnim listom.

Sveti zakon

Zaročenci naj se oglasijo v župnišču.
Potrebno je opraviti tečaj za zaročence, prinesite tudi samski list (dobite ga v župniji krsta).

Sveta spoved

Župnik je na voljo za sveto spoved vsak dan pred sveto mašo v Šmartnem, za prvi petek pa eno uro pred mašo v Šmartnem, oziroma po dogovoru.

Sveto bolniško maziljenje

Pokličite kadarkoli, v nujnih primerih na GSM (041) 872-638.