Sebastjan Likar

Sebastjan Likar

Župnik v Šmartnem pod Šmarno goro, Sebastjan Likar, je bil rojen 29. 10. 1980 na Jesenicah. V domačem kraju, Radovljici, je obiskoval osnovno šolo in Srednjo ekonomsko šolo, kjer je maturiral leta 1999. Istega leta se je vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani in postal gojenec Bogoslovnega semenišča. Leta 2004 je bil v župniji Ljubljana Sv. Peter posvečen v diakona, naslednje leto pa v mašnika v ljubljanski stolnici. Službo diakona je opravljal v Kamniku, po mašniškem posvečenju pa je bil štiri leta kaplan v Trebnjem. Vmes se je ustanovila novomeška škofija, tako da je bil del prezbiterija nove škofije. V letu 2009 je bil sprejet nazaj v rojstno, ljubljansko nadškofijo in bil imenovan za župnika v Šmartnem pod Šmarno goro.

Skupaj s sedmimi drugimi duhovniki ljubljanske in novomeške škofije je član duhovniškega okteta Oremus.

Rad hodi v hribe, piše pesmi in druge prispevke, zanima se za zgodovino in glasbo.

Oktet Oremus